Jak dofoukat nádobu od SQE?

Postup dofoukání je stejný, jako u expanzní nádoby, pouze hodnoty tlaku vzduchu jsou jiné. Nádoba se dofoukává v závislosti na nastaveném tlaku vody, který signalizují kontrolky na řídící jednotce. Níže je uveden správný tlak vzduchu v nádobě při konkrétním nastaveném tlaku vody na řídící jednotce: Tlak vody:(nastavený) 2,0 bar Tlak vzduchu:(v nádobě) 1,4 bar 2,5 bar 1,8 bar 3,0 bar 2,1 bar 3,5 bar […]

Jak dofoukat expanzní nádobu?

Jak se nízký tlak vzduchu v nádobě projevuje? Zpočátku začne často spínat čerpadlo, postupně zaregistrujete, že otevřete kohoutek – sepne čerpadlo, zavřete kohoutek – vypne čerpadlo, pak začne kolísat tlak, v poslední fázi už je nízký tlak vody, až to přestane fungovat úplně. Tento stav, kdy je v nádobě kritický nedostatek vzduchu může způsobit i vážné škody na čerpadle a na tlakové nádobě, jsou […]