kopeme za vás již 30 let

zemní práce

Jdeme dohloubky

Máme vlastní moderní techniku, jsme rychlí, flexibilní a veškeré práce provádíme v nejvyšší možné kvalitě, tzv. na klíč.

kopeme za vás již 30 let

Zemní práce

Jdeme dohloubky

Máme vlastní moderní techniku, jsme rychlí, flexibilní a veškeré práce provádíme v nejvyšší možné kvalitě, tzv. na klíč.

naše službyco umíme

zemní práce

výkopy na základy, demolice objektů, terénní úpravy pozemků, rekultivace zahrad, odstranění náletových křovin a porostů strojním mulčováním, hutnění podkladů, dodávky zemin, drceného kameniva, písků a recyklátů z vlastních deponií

jímky, žumpy, septiky

kompletní dodávky včetně přípojek na odpadní potrubí z objektu, vždy rychle a komplexně, velký výběr plastových i betonových nádrží v široké škále objemů a rozměrů

přípojky vody a kanalizace

dodávka a montáž přípojek vodovodů a kanalizací včetně vodoměrných a revizních šachet jak z vodovodních řadů, tak ze studní, dodávka a pokládka potrubí, odstraňování poruch

dešťové vody, jímání, odvod, zasakování

systémy jímání vody pro účely zavlažování včetně zasakování přebytečné vody, pokládka dešťových potrubí od okapových svodů, pokládka drenážních systémů, dodávky jímacích nádrží a příprava na jejich případné automatické doplňování z náhradních zdrojů

zámkové dlažby

kompletní dodávky a pokládky dlážděných ploch ze zámkových dlažeb, a to jak chodníků, vjezdů, tak parkovišť a ostatních ploch dle požadavků, vč. dodávek materiálů a zemních prací

opravy a výstavby komunikací

kompletní opravy komunikací a cest vč. pokládky recyklátů nebo živicí, ratifikace a opravy poklopů šachet a šoupat, řezání živice a betonů pilou, ruční zaasfaltování děr a překopů v komunikacích teplou i studenou asfaltovou směsí

naše stroječím kopeme

Disponujeme moderní výkonnou technikou, díky které provedeme práci rychle a především kvalitně.

naše strojev akci

Disponujeme moderní výkonnou technikou, díky které provedeme práci rychle a především kvalitně.